home > Condoleance Gedichten

Condoleance Gedichten

Voor op een rouwkaart of condoleancekaart

 

Veel fijne herinneringen 
Verzachten de smart
Voorgoed uit jullie midden
Voor altijd in jullie hart.

Hoe de wind waait in je leven
kan je niet bepalen.
Maar hoe je de zeilen zet,
bepaal je zelf.

Een lege plek
Een groot gemis
Een fijne herinnering
Is wat er is.

Samen is
een groot gemis
als Samen
er niet meer is.

Woorden schieten tekort
wanneer het liefste bezit
herinnering wordt....

Zo klein, zo mooi, zo lief, zo fijn...
Zo zal hij/zij altijd in onze gedachten zijn.

Achter tranen van verdriet
Schuilt de glimlach van herinnering.

Zijn/Haar naam staat in ons hart geschreven
Het einde kwam veel te gauw
Maar in gedachten blijft steeds leven
Zijn/Haar Liefde, Zorgzaamheid en Trouw...

Er is niets dat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart.

Het is bijna ondragelijk
wanneer zoveel hoop
omslaat in verdriet.
Veel Sterkte gewenst.

De moelijkste vorm van liefhebben
is afscheid nemen van iemand waarvan je houdt.

Dit lieve kleine mensje was jullie grote wens.
Hoop en verlangen werd door verdriet vervangen...
Met liefde ontvangen,
met verdriet weer afgestaan.

Slechts weinig woorden
passen in een tijd van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar
een teken van medeleven zijn.

Waarom zijn er zoveel vragen
waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
die niet te begrijpen zijn..

Afscheid nemen is met zachte handen
wat voorbij is, samenvouwen
en verpakken in kostbare gedachten
ter herinnering aan hem/haar.

Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn

De zon nam hem/haar die avond mee
Achter de horizon waar het altijd licht is.
We blijven achter met een sterrenhemel
Vol herinneringen.

Als vooruit kijken je bang maakt
en in het verleden kijken doet je pijn,
kijk dan naast je,
ik zal er voor je zijn.

Daarom hebben wij handen en armen,
om als het koud wordt rond het hart,
elkaar te verwarmen...

Hoe groter de blijdschap om iemands leven,
des te groter het verdriet bij het verlies van zo’n geweldig mens.
Ik wens je daarbij veel kracht en liefde toe.

Moge de steun van je vrienden je troost bieden,
en goede herinneringen het verlies verzachten.

Als je de voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn.
Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn.
Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn
dan ben je niet heengegaan, maar naar huis gegaan.....

Het zijn vaak de kleine dingen die in je herinnering blijven:
de vredige momenten samen, een glimlach, een bepaald gebaar.
Hoe zwaar het nu ook is, op den duur zullen deze kleine dingen het verdriet verzachten.

Als je moet afgeven wat je het meest liefhebt..
dan is er geen gisteren, geen vandaag en geen morgen meer,
dan is er geen tijd meer,
dan is er alleen heimwee.